Tym żyjemy

Naśladujemy postawę bł. Reginy Protmann, która uczyniła wolę Boga Ojca swoim "codziennym pokarmem".

Wyraża się to w dewizie sióstr katarzynek: Jak Bóg chce!
Dla nas "być katarzynką" to znaczy:


- żyć w głębokim zjednoczeniu z Bogiem

stawać się SŁUGĄ na wzór Jezusa Miłosiernego Sługi

-  wybrać i naśladować Chrystusa, jako Pana i Miłość swego życia

-  przyjąć słowa "JAK BÓG CHCE" jako hasło na każdy dzień

-  łączyć zakonne życie kontemplacyjne z czynnym

-  służyć najbardziej ubogim, chorym i opuszczonym

-  w apostolskiej gorliwości głosić Dobrą Nowinę

służyć Kościołowi, wsłuchiwać się w Jego potrzeby i znaki czasu


Każda katarzynka stara się być radosnym znakiem nadziei i miłującej obecności Bożej, jednocześnie akceptując ograniczoność swoją i innych.