Spotkanie dla sióstr przełożonych

     „Młode wino, nowe bukłaki” – pod takim tytułem w dniach 10 - 12 listopada odbyło się w domu prowincjalnym w Braniewie spotkanie sióstr przełożonych i odpowiedzialnych za wspólnoty.

Pochylając się nad nowym dokumentem Stolicy Apostolskiej "Młode wino, nowe bukłaki", siostry rozważały jak wygląda posługa władzy w naszym Zgromadzeniu. Żeby mówić cokolwiek o przełożeństwie trzeba najpierw spojrzeć na Jezusa, na Jego styl bycia przełożonym we wspólnocie. Od Niego trzeba się tego uczyć.

     Całemu spotkaniu patronowała Siostra Sabinella Angrick, Sługa Boża – jedna z naszych sióstr zamordowanych w czasie wkroczenia Armii Czerwonej na Warmię pod koniec II wojny światowej. Była przełożoną dużej wspólnoty w Lidzbarku Warmińskim. Jej sposób zachowania w tych dramatycznych chwilach oraz świadectwo, które wypowiedzała do sióstr swojej wspólnoty, można przyjąć jako cechy, które Ją określały, jako „zawartość bukłaka”. Zostały ujęte takimi słowami: dobroć, obecność, spotkania, bezradność, posłuszeństwo, godność, wierność, krwotok, duchowa ochrona, konsekracja. Świadectwo tej katarzynki - Sługi Bożej, która oddała życie ponad 70 lat temu, stało się szczególną inspiracją dla sióstr obecnie pełniących posługę przełożeństwa.

     "Młode wino, nowe bukłaki" -  wiele światła dla życia konsekrowanego przekazuje omawiany dokument. Z mocą zachęca i przynagla by żyć nowością Ewangelii, nie zatrzymywać się na starych schematach ale wciąż szukać nowych dróg. Przyjmować całą Ewangelię - a nie jej kawałek.

     Wszyscy ci, którzy wybrali Jezusa w całości, a nie po części - nigdy się nie zawiedli. W tej mnogości przykładów jest również św. Katarzyna, bł. Matka Regina, nasze Sługi Boże i wiele innych katarzynek, które zrzuciły stare ubranie stając się "młodym winem w nowych bukłakach".