Przyjęcie do postulatu

     W dniu 8 grudnia, świętując Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, cieszyłyśmy się nową postulantką. Tego dnia, do naszego Zgromadzenia została przyjęta Katarzyna.
Przyjęcie do postulatu – pierwszego etapu formacji, odbyło się przed południem, podczas skromnej uroczystości, w domu prowincjalnym w Braniewie.


     Wstąpienie do Zgromadzenia św. Katarzyny nie jest i nie może być ucieczką od świata, ale nieustannym stawaniem mu naprzeciw i przyjmowaniem. To ciągłe przekraczanie siebie, wsłuchiwanie się w Boże natchnienia, aby odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby świata jakimi są: szukanie sensu życia, bieda duchowa i materialna, cierpienie, głód Boga…
    Dziękując Bogu - dobremu Siewcy, za to nowe powołanie, wstawiajmy się w modlitwie za Kasią, która przyjmując ten dar weszła na fascynującą, choć nie łatwą drogę, podpisaną hasłem „Jak Bóg Chce”.