Błogosławionych Świąt

„…ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie
dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas…”   Tt 3,4


Jakże aktualne są słowa wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI:

„Bóg stał się ubogim - Jego Syn narodził się w ubóstwie stajni. W Dzieciątku Jezus, Bóg stał się zależnym, potrzebującym miłości innych, będącym w sytuacji kogoś proszącego o naszą miłość.
Dzisiaj Boże Narodzenie stało się świętem sklepów, gdzie olśniewający blask zasłania tajemnicę pokory Boga, który zaprasza nas do uniżenia i prostoty.
Prośmy Pana, aby dopomógł nam przeniknąć wzrokiem wiary tą błyszczącą fasadę i odnaleźć za nią Dzieciątko w stajni Betlejemskiej, aby odkryć w ten sposób prawdziwą radość i prawdziwe światło”.

Pozwólmy, aby Bóg, który skrył się w pokorze nowo narodzonego dziecka, uczynił nas otwartymi na Jego Słowo, siebie wzajemnie oraz na ludzi, którzy pukają do naszych drzwi. 

 - Z serdecznymi życzeniami i modlitwą - siostry katarzynki