Oblicze Chrystusa Ukrzyżowanego

Innocenzo z Palermo wyrzeźbił w 1630 roku krucyfiks, który, w zależności od kąta patrzenia, wydaje się uśmiechnięty, bolesny lub martwy.
Krzyż ten znajduje się w Asyżu, w Sanktuarium San Damiano.
Spójrzmy na różne oblicza Jezusa.

 

KTÓRY SIĘ  UŚMIECHA

 
     Dlaczego Jezus się uśmiecha, nawet pośród najbardziej okrutnych bólów na krzyżu? Ponieważ swoim niewymownym bólem na  Krzyżu odkupuje ludzkość.  
    Jego miłość jest źródłem radości, ponieważ jest źródłem zbawienia. Krzyż Jezusa jest Jego chwałą (por. J 12, 23). Głębokie źródło radości Jezusa pochodzi ze świadomości bycia bardzo mocno zjednoczonym z Ojcem. Jest to wzajemne zamieszkiwanie. Z wysokości krzyża patrzy na Maryję, patrzy na ucznia umiłowanego: w nim widzi wszystkich swoich uczniów. I się uśmiecha. Czy uśmiechnie się również, patrząc na nas? 

 

 

 

 

KTÓRY JEST W AGONII

 
    AGONIA Jezusa: jest to ostatnia walka przeciw "mocy ciemności". Pozornie wydaje się,  że ciemność przemocy, niewiary, niegodziwości, zła wygrała.  
    Przeciwnicy Jezusa drwią z niego: Zbawiał innych a nie może zbawić siebie” (Mk 15, 31).
I Jezus wydaje się definitywnie pokonany, Bóg skandalicznie słaby, bezsilny wobec morderczej wściekłości tych, którzy chcą Go zlikwidować.  
    Ale w rzeczywistości w swej agonii właśnie Jezus uzyskał zwycięstwo. Miłość zatrzymała go na krzyżu. Uratował nas swoją miłością. Jego miłość wygrywa. Oto zwycięska agonia Jezusa.

 

 

 

 

KTÓRY UMIERA  


    JEZUS na krzyżu przyjmuje śmierć. Głębokie misterium: "Życie" (J 14: 6) umiera. Ziemia drży. Niebo się zaciemnia. Jezus wchodzi w najgłębsze ciemności. To skrajna granica ludzkiego bólu. Jest to skrajna miłość Chrystusa: "Nikt nie ma większej miłości od tej: oddać życie za przyjaciół swoich" (J 15, 13).  
    Miłość Jezusa do nas jest miłością, która doszła do końca, miłością, która nie zatrzymała się nawet wobec Najwyższej Ofiary. Jego Oblicze wyraża pokój, który On nam daje.  
    A krzyż, na którym Jezus umiera, staje się dla nas wszystkich ołtarzem jego ofiarowania, katedrą, skąd przekazuje nam decydujące prawdy o naszym życiu, tronem, na którym triumfuje jego królewska miłość.

 

 

 

Zdjęcia i tekst oryginalny zaczerpnięty ze stony : http://la-domenica.it/solennit%C3%A0-di-tutti-i-santi-2017/ (dostęp 05.03.2018). Tłumaczenie własne.