Spotkanie dla dziewcząt

Serdecznie zapraszamy dziewczęta na Wielkopostne Dni Skupienia do Gietrzwałdu.

Spróbujemy doświadczyć mocy przebaczenia w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Spotkanie poprowadzą ks. Jarosław Dobrzeniecki oraz Siostry Katarzynki.

 

"Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała.

A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje".
(Łk 7, 47)

Gietrzwałd ul. Zakonna 4

woj. warmińsko-mazurskie

Siostra Zofia  tel. 518-265-818