Październikowe dni skupienia w Braniewie

Dni skupienia w Warszawie na Chomiczówce

Serdecznie zapraszamy na dni skupienia poświęcone
modlitwie rachunkiem sumienia i rozeznawaniu woli Bożej :-)

 

Spotkanie w kwietniu

 

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali (św. Jan Paweł II)

 

    W dniach 25-27 kwietnia 2014 r. w Gietrzwałdzie odbyły się dni skupienia dla dziewcząt, których motywem przewodnim była osoba i nauczanie św. Jana Pawła II. Duchową opieką otoczył nas ks. Radosław Czerwiński z Lublina, natomiast s. M. Patrycja, s. M. Zofia i nowicjuszka Julia towarzyszyły dziewczętom w otwieraniu się na Słowo Boże i obecność Jezusa, także za pośrednictwem nauczania św. Jana Pawła II.


    Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od wieczornej adoracji i wprowadzenia w duchowość Jana Pawła II. Ks. Radek podzielił się z nami swoją głęboką więzią z osobą papieża uznając siebie za osobę z „pokolenia JPII” i zachęcił, abyśmy pochyliły się nad Listem do Młodych napisanym w 1985 r. z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. Każda z dziewcząt otrzymała fragment listu do osobistej refleksji, aby później podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Po wprowadzeniu w temat spotkania obejrzałyśmy film „Nie lękajcie się” opowiadający o dzieciństwie, życiu kapłańskim i pontyfikacie papieża. Drugi dzień skupienia rozpoczęłyśmy od Jutrzni i śniadania, po którym ostro wzięłyśmy się do pracy: konferencja o modlitwie i rozeznawaniu, film dokumentalny z najważniejszymi wypowiedziami Jana Pawła II, a później spotkanie integracyjne, na którym ks. Radek uczył nas modlitwy dotykiem!!! Tak, właśnie dotykiem! A na czym ona polegała? W życiu Jana Pawła II było wiele gestów: dotykał spotykanych ludzi, przytulał ich do siebie wskazując tym samym na wewnętrzną godność człowieka bez względu na jego wiek, status społeczny i stan zdrowia… Nasza modlitwa dotykiem polegała na tym, że z zasłoniętymi oczami „przyglądałyśmy” się przedmiotom związanym z religią i nie tylko, a później charakteryzowałyśmy daną rzecz kojarząc ją swobodnie z fragmentem z Pisma Świętego. Było przy tym wiele zabawnych sytuacji, w których kropidło zostało skojarzone z palmą, a kadzidło z grudkami ziemi Wiele skojarzeń było trafnych i oryginalnych, gdy wtyczka do kontaktu została odniesiona do Pieśni Zachariasza: „…by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają…”.

    Po obiedzie był czas na indywidualną Drogę Krzyżową z rozważaniami nawiązującymi do życia Jana Pawła II i rozmowy z siostrami. Następnie poszłyśmy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego przy kapliczce objawień. Tego dnia było jeszcze czuwanie przygotowujące do kanonizacji, film dokumentalny o papieżu Janie XXIII oraz ognisko przy radosnym śpiewie i tańcach integracyjnych.


    W ten sposób przygotowałyśmy się do niedzielnej kanonizacji, której transmisję oglądałyśmy wspólnie, wcześniej uczestnicząc we Mszy Świętej dziękczynnej za dar Jana Pawła II. Bogu niech będą dzięki za wielkie dzieła, których dokonał w tym czasie w naszych sercach i za dar spotkania z drugim człowiekiem.

                                                      s. M. Zofia Maciejewska

 

 

 

Wyjdź z cienia i żyj w świetle

    

     Pod takim hasłem w dniach 3-5 stycznia 2014 roku odbyły się dni skupienia dla dziewcząt w Domu Rekolekcyjno – Formacyjnym w Gietrzwałdzie, prowadzonym przez Siostry św. Katarzyny.
Na spotkanie przyjechały 23 uczestniczki, w różnym przedziale wiekowym, od 12 roku życia, po uczennice gimnazjum, liceum, studentki i dziewczęta już pracujące. Z powodu tak różnorodnej grupy dziewczęta zostały podzielone na 4 mniejsze grupy wiekowe.

 

 

 

 

Więcej...