Pierwszy Synod w Grodnie

     16 listopada w Uroczystość Matki Miłosierdzia, która jest główną Patronką diecezji, rozpoczął się I Synod Diecezjalny pod hasłem: „Żyć ewangelią”.

Słowo „synod” tłumaczy się z łac.: kroczyć wspólną drogą. Diecezja Grodzieńska była utworzona w 1991 roku. Wcześniej całe terytorium wchodziło w skład Archidiecezji Wileńskiej i ten fakt tłumaczy, dlaczego Matka Miłosierdzia z Ostrej Bramy jest tak przez nas czczona.  
W przemówieniu na otwarcie synodu ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz powiedział: ”Jak jedna diecezjalna rodzina, chcemy wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego”. Natomiast na konferencji były ukazane najważniejsze zadania  I Diecezjalnego Synodu.

Czytaj więcej
Wręczenie habitów

W dniu 15 września nasze siostry nowicjuszki otrzymały z rąk Matki Prowincjalnej poświęcone habity.

Po trzyletniej formacji w postulacie i nowicjacie, nowicjuszki: M. Aleksandra, M. Dawida i M. Maurycja pragną złożyć śluby zakonne. Poświęcenie i wręczenie nowicjuszkom habitów, czyli stroju zakonnego, poprzedza uroczystość pierwszej profesji, czyli złożenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Czytaj więcej
Świadectwo z pielgrzymki

Pokój i dobro !


W dniach od 28 lipca do 11 sierpnia 2017 roku pielgrzymowałam na Jasną Górę w grupie franciszkańskiej „ Franciszek”, która szła w ramach Elbląskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Tegoroczne hasło: ABY ON WZRASTAŁ WE MNIE…. W tym roku była to XXV Jubileuszowa Pielgrzymka. W grupie Franciszek szło ok. 60 osób z całej Polski. Cała Elbląska Pielgrzymka liczyła 650 pielgrzymów.

Od pierwszego dnia pielgrzymowania osoby, które w niej uczestniczyły, weszły ze sobą w relacje. To już nie była grupa tylko wspólnota, która przeżywała rekolekcje w drodze. Przewodnikiem grupy był o. Robert Twardokus Franciszkanin Konwentualny. O. Robertowi pomagał neoprezbiter o. Mateusz, dwóch kleryków, 5 Sióstr Zakonnych z 4 zgromadzeń. Przez 15 dni szliśmy drogą św. Piotra. Nie była to łatwa droga. Każda pielgrzymka niesie ze sobą trud i ofiarę. Tym razem też tak było. Każda siostra i brat pomagali sobie nawzajem.

Czytaj więcej
7 października - modlitwa wzdłuż granic Polski

Link do zapisów:

http://www.rozaniecdogranic.pl/mapa

7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej wzdłuż wszystkich granic Polski odbędzie się wspólne odmówienie całego różańca. Wszyscy chętni, w wyznaczonych punktach będą mogli wspólnie włączyć się w modlitwę. Planowane jest odmówienie czterech części różańca. Pierwsze dwie uczestnicy odmówią zwróceni twarzą do wnętrza kraju – w intencji Polski, następnie odwrócą się twarzą do świata i w ten sposób będą modlić się za świat.

Z Braniewa do granicy z Rosją jest mniej niż 10 km.

Czytaj więcej
Pielgrzymka do Gietrzwałdu

Sobota 17 czerwca - pielgrzymka z Braniewa do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Uczestniczyło w niej 14 sióstr katarzynek z domu prowincjalnego.

Dwie braniewskie parafie zorganizowały wyjazd pielgrzymkowy z okazji 140 lecia objawień Matki Bożej oraz 50-lecia koronacji Jej obrazu.

Czytaj więcej
Modlitwa za siostry zakonne

Biskup Grzegorz Ryś, podczas tegorocznego spotkania w Lednicy, wraz z młodymi ludźmi pomodlił się za siostry zakonne. Prosił za nie słowami modlitwy, którą sam ułożył.

Oto fragment modlitwy:

"...Panie Jezu, daj tym naszym siostrom takie przynaglenie, jakie wydarzyło się w sercu Twojej Matki. Złóż w sercach tych sióstr taką miłość, która każe im z pośpiechem wyjść do ich młodych sióstr i braci. Wyjść właśnie w tym przekonaniu, że idą do swoich bliskich krewnych. To pokrewieństwo jest w Tobie. To pokrewieństwo jest zdziałane przez Ciebie".

LInk poniżej

Czytaj więcej