Proces beatyfikacyjny

75 lat temu szesnaście sióstr katarzynek poniosło śmierć z rąk żołnierzy Armii Czerwonej. Trwa ich proces beatyfikacyjny.

 W tym roku obchodzimy 75. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
Na skutek działań wojennych zginęły 102 siostry katarzynki. Część z nich przelała krew za wiarę lub zginęła w obronie czystości ślubowanej Bogu, inne w służbie dla bliźnich. Wiele sióstr złożyło Bogu ofiarę ze swego życia w sposób bezkrwawy, tzn. umarły z powodu pobicia i maltretowania ich przez żołnierzy Armii Czerwonej, bądź przez zarażenie się tyfusem lub dyzenterią przy opiekowaniu się chorymi czy też z wycieńczenia i głodu.
W tej grupie sióstr katarzynek jest szesnaście Sług Bożych.

Ich śmierć miała miejsce od 22 stycznia do 25 listopada 1945 roku.

 

 

22 stycznia 1945 r. Olsztyn

 


Siostra Krzysztofa – Marta Klomfass

 

ur. 19.08.1903 roku w Raszągu koło Olsztyna
śluby zakonne – 25.04.1928 r. w Braniewie

Pielęgniarka, pierwsza instrumentariuszka na sali operacyjnej w Szpitalu Mariackim (obecnie Szpital Miejski) w Olsztynie.
Radosnym usposobieniem, otwartością, życzliwością i śpiewem niosła Chrystusa wszystkim, z którymi się spotykała. Posiadała dar łatwego nawiązywania relacji z ludźmi. Tak została zapamiętana.
W obliczu śmierci miała siłę i odwagę by bronić wartości.
Zginęła w okrutny sposób, z rąk żołnierzy Armii Radzieckiej, walcząc o swoją godność.

 

 


Siostra Liberia – Maria Domnik

ur. 12.10.1904 r. w leśniczówce Klewno koło Reszla
śluby zakonne - 20.10.1932 r. w Braniewie

Pielęgniarka w Szpitalu Mariackim (obecnie Miejskim) w Olsztynie.
21 i 22 stycznia 1945 r.
W trudnej chwili, podczas próby ewakuacji dorosłych pacjentów oraz dzieci, pośród chaosu, bomb i wrogiej armii, powiedziała: „Zostaję z chorymi!”
Poniosła śmierć na olsztyńskim dworu.

 

 

 

 

 27 stycznia 1945 r. Kętrzyn

 

Siostra Sekundina i Siostra Adelgarda mieszkały w Kętrzynie i zajmowały się opieką ambulatoryjną, pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą oraz troską o kościół św. Katarzyny.
W czasie wkroczenia wojsk Armii Radzieckiej do miasta świadomie pozostały razem z tymi, którzy nie byli w stanie uciekać. Obie poniosły śmierć po torturach zadanych im na ulicach miasta.


Siostra Sekundina -  Barbara Rautenberg

ur. 23.12.1887 r. w Gołogórze koło Lidzbarka Warmińskiego
śluby zakonne -  29.04.1912 r. w Braniewie

Pielęgniarka i zakrystianka. Swoją troską otaczała zarówno katolików jak i protestantów.

 

 

 

 

Siostra Adelgarda – Agata Eufemia Bönigk

ur. 05.02.1900 r. w Starym Targu koło Sztumu

śluby zakonne -  30.04.1932 r. w Braniewie

Pracowała w parafii jako organistka. Zajmowała się również pomocą chorym i wychowaniem młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 2 luty 1945 r. Lidzbark Warmiński

 Trzy siostry katarzynki z Lidzbarka Warmińskiego poniosły śmierć stająć w obronie czystości i broniąc siebie nawzajem. Dokonały osobistego wyboru: wolały zostać zastrzelone niż wykorzystane przez żołnierzy okupujących ich klasztor. Pomimo wymierzonych w nie karabinów, pozostały wierne Bogu i swoim wartościom. Zostały zastrzelone w refektarzu zakonnym i pochowane w masowym grobie.

 

Siostra Aniceta – Klara Anna Skibowska

ur. 12.08.1882 r. w Bartągu Wielkim koło Olsztyna

śluby zakonne -  25.04.1905 r. w Braniewie

Jej codzienną pracą była służba cierpiącym niepełnosprawnym oraz ubogim jako pielęgniarka i opiekunka.
Miała radosne usposobienie i odwagę, by rozmawiać z ludźmi o miłości i dobroci Bożej.

 

 

 

 

 

Siostra Gebharda – Maria Schröter

ur. 01.12.1886 r. w Karszewie koło Braniewa

śluby zakonne -  1918 r. w Braniewie

Była pielęgniarką. Powierzano jej opiekę nad osobami starszymi oraz młodzieżą żeńską, pełniła również posługę w kuchni.
Wiele lat pracowała w pensjonacie dla dziewcząt w Lidzbarku Warmińskim.
Zastrzelona podczas modlitwy przy postrzelonej chwilę wcześniej i konającej  współsiostrze.

 

 

 

 

Siostra Sabinella – Rozalia Angrick

ur. 29.09. 1880 r. w Dąbrowie koło Braniewa

śluby zakonne -  03.04.1902 r. w Braniewie

Była przełożoną ponad dwudziestoosobowej wspólnoty zakonnej. Prowadziła swój urząd z pokorną i mądrością.  Zginęła stając w obronie powierzonych jej sióstr.

 

 

 

 

 

 Więcej informacji wkrótce