daj mi ukochać Twoją wolę

Udziel mi ducha, którym kierowana bł. Regina, w szarej codzienności wołała z miłością :

Jak Bóg chce!

 

 

 Koronka umiłowania woli BożejBłogosławiona.jpg

(do prywatnego odmawiania na różańcu)


- Ojcze Nasz
- Zdrowaś Maryjo
- Chwała Ojcu

1.    Boże naucz mnie miłować Twoją wolę, którą objawiasz poprzez swoje Słowo
•     zawsze, gdy wzywasz do większej miłości niech będzie „jak Bóg chce”.
/ 10 x


Poprzez swoje Słowo Pan Bóg objawia nam swoja miłość. Jego Słowo, to Jezus Chrystus – ostateczne Słowo objawiające nam Ojca. To także Pismo Święte, które jest „żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”(por. Hbr 4,12). Ukazuje nam ono prawdę o Bogu  i prawdę o nas samych, zaprasza do odpowiadanie miłością na Jego miłość. Wola Boża jest bowiem miłością.

2.    Boże naucz mnie miłować Twoją wolę, którą objawiasz w swoim Kościele
•    wszędzie tam, gdzie Duch nas prowadzi niech będzie „jak Bóg chce”.
/ 10 x

Kościół to wspólnota ludu Bożego prowadzona przez Ducha Świętego. To Duch pokazuje, że Ewangelia jest zawsze nowa, nigdy się nie starzeje. Odnajdować wolę Bożą w Kościele, to mieć serce i umysł otwarte na nowe drogi, po których Duch chce nas prowadzić. To słuchać uważnie głosu pasterzy, ale także głosu owiec.(por. Evangeli Gaudium – numer muszę poszukać)

3.    Boże naucz mnie miłować Twoją wolę, którą objawiasz poprzez moją wspólnotę
•    w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem niech będzie „jak Bóg chce”.
/ 10 x

Każde spotkanie z drugim człowiekiem może być dla mnie „miejscem” w którym objawi się wola Boża. Te spotkania bywają różne – przyjemnie i nieprzyjemnie, radosne i trudne. W tych spotkaniach zarówno dajemy siebie innym, jak i otrzymujemy od nich, to co noszą w swoim sercu, dajemy i otrzymujemy zarówno to, co w nas wielkie i dobre, jak i to co małe i słabe. Wola Boża, to patrzeć na siebie i innych  z miłością.

4.    Boże naucz mnie miłować Twoją wolę, którą objawiasz poprzez historię mojego życia
•    w każdej radości i każdym cierpieniu niech będzie „jak Bóg chce”.
/ 10 x

Chyba najtrudniej jest się zgodzić na historię własnego życia, na to co było w nim trudne i bolesne. Myślimy bowiem, że gdyby okoliczności były inne, bylibyśmy lepsi, szczęśliwsi. A jednak, to przez taką, a nie inną historię Bóg doprowadził nas do dnia dzisiejszego. Bóg pragnie naszego szczęścia, szczęścia – nie zadowolenia, dlatego zarówno w radości, jak i w cierpieniu, to On jest światłem, które wskazuje drogę.

5.    Boże naucz mnie miłować Twoją wolę, którą objawiasz poprzez różnorakie wydarzenia /znaki czasu
•    zawsze gdy wzywasz do zaparcia się siebie niech będzie „jak Bóg chce”.
/ 10 x

Pan przemawia do nas także przez to co się wydarza, zarówno przez wydarzenia na skalę światową, jak i przez to wszystko czego doświadczmy codziennie. Wszystko może być przedmiotem naszego dialogu z Bogiem. On zaprasza nas do rozpoznawania „znaków czasu”. Rozpoznanie Jego woli oznacza często rezygnację z własnych planów i przekonań, na rzecz czegoś większego. On wzywa nas do zaparcia się siebie, to znaczy wzywa do większej miłości.


Modlitwa:

Wszechmogący Boże spraw, abyśmy za przykładem bł. Reginy umieli Twoją wolę rozpoznawać, rozpoznawszy miłować i abyśmy wypełniali ją z sercem radosnym. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.