FORMACJA

Formacja zakonna trwa całe życie. To ciągłe poznawanie Pana Boga i siebie, aby patrzeć na świat Jego oczami. To nauka obejmująca wszystkie wymiary życia człowieka - ponieważ, jak mówiła nasza bł. Regina Protmann: "Bez pionu i murarz nie zbuduje prostego muru".

Można ją podzielić na dwie części: formację początkową i permanentną (czyli ciągłą).

 Formacja początkowa

To proces rozeznawania i pielęgnowania swojego powołania zakonnego, uczenie się życia we wspólnocie, poznawanie i rozwijanie własnych talentów, łączenie ich z charyzmatem Zgromadzenia, świadome przygotowanie do złożenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - aż do końca życia. Składa się z trzech etapów:

Postulat

Czas wprowadzenia w życie wspólnoty, poznawanie ducha i zadań naszego Zgromadzenia. Trwa około rok lub dwa.

Nowicjat

To czas formacji duchowej oraz praktycznego przygotowania do apostolstwa właściwego siostrom katarzynkom.Trwa dwa lata i kończy się złożeniem pierwszych ślubów.

Juniorat

Sześcioletni okres dalszej formacji duchowej i zaangażowania w pracę apostolską, zgodnie z charyzmatem Matki Reginy Protmann. Umocnienie się w decyzji pójścia tą drogą życia, przygotowanie do złożenia ślubów wieczystych.


Na to wszystko potrzeba czasu, pogłębiania relacji z Jezusem, wspólnoty, szukania znaków Bożych w codzienności,
ciągłego wychodzenia od siebie ku innym ludziom, radosnego dawania i wdzięczności
za wiele darów otrzymywanych każdego dnia.
 
Formacja permanentna

Nasza formacja zakonna nie ogranicza się tylko do pierwszych lat. Siostry uczestniczą w rekolekcjach, dokształceniach, sesjach oraz indywidualnie starają się o rozwój duchowy oraz osobistą pracę we wszystkich wymiarach ludzkiego życia.