APOSTOLSTWO

Bł. Matka Regina obrała Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Mówiła: "Jezu mój najukochańszy, tylko TY bądź w sercu moim i przyjmij mnie do Serca Swego, abym już tylko Tobie podobać się mogła na wieki". Nasze apostolstwo rozwija się w kierunku naśladowania Jezusa Miłosiernego Sługi.

    Chcemy brać przykład z postawy pierwszej katarzynki - bł. Reginy Protmann, kobiety odważnej, energicznej i zasłuchanej w natchnienia Ducha Świętego.

 

   Pracujemy jako pielęgniarki, opiekunki, terapeutki, wychowawczynie, przedszkolanki, katechetki, zakrystianki, kancelistki. Posługujemy w dziele nowej ewangelizacji, w pracy socjalnej, prowadzimy domy rekolekcyjne, wypiekamy hostie i komunikanty.

 

 

 

   Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny było pierwszym żeńskim zakonem nieklauzurowym, tzn. zwolnionym z obowiązkowej klauzury z ostrym rygorem. Od początku Siostry łączyły modlitwę i kontemplację z pracą na zewnątrz klasztoru, by pełnić uczynki miłosierdzia poprzez opiekę nad chorymi i biednymi, zająć się nauczaniem, a także pracą w kościele.