NASZE WSPÓLNOTY

Katarzynki mają w Polsce 24 domy, kolejne 3 w Rosji i jeden na Białorusi. Wszystkie te wspólnoty wchodzą w sklad Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.

Poniżej dostępne będą adresy naszych wspólnot.

strona w przygotowaniu