Pierwsze śluby zakonne

       Po deszczowych dniach, w sobotę - 16 września nad Braniewem świeciło słońce. Tego dnia trzy nowicjuszki naszego Zgromadzenia złożyły swoje pierwsze śluby zakonne.

       Wybierając drogę radykalnego pójścia za Chrystusem, w naszej rodzinie zakonnej, ślubowały  wobec zgromadzonej wspólnoty oraz zebranych gości czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. I tak stały się katarzynkami.