Jubileusz Siostry Ireny

Niedawno świętowałyśmy jubileusz 60 lat ślubów zakonnych

Siostry Ireny

ze wspólnoty w Lidzbarku Warmińskim.

Ponad osiemdziesięciolenia Siostra Irena

- szczęśliwa w powołaniu zakonnym,

młoda duchem i otwarta na to, co przynosi każdy kolejny dzień.

 

Jest skarbnicą wiedzy o historii sióstr katarzynek, służy pomocą w odczytywaniu dokumentów - szczególnie przedwojennych, niemieckich rękopisów.

Przez wiele lat służyła w pracy z chorymi i potrzebującymi opieki. Kochająca młodych i pragnąca przyprowadzić jak najwięcej ludzi do Boga.

Cierpliwa, lubiąca opowiadać, pełna humoru, rozmodlona - tak jest nasza Jubilatka. W dniu 15 września dziękowałyśmy jej szczególnie na lata wiernej służby

pod znakiem sióstr św. Katarzyny.