Świętowałyśmy jubileusze zakonne

     Początek maja obfitował w jubileusze. W Braniewie i Ornecie siostry katarzynki, wraz ze wspólnotą zakonną i swoimi rodzinami, świętowały rocznice ślubów zakonnych.
Dwie siostry obchodziły 65-lat od pierwszej profesji a sześć sióstr świętowało 25-lecie ślubów.
     Zgromadzenie ustami Matki Prowincjalnej dziękowało jubilatkom za wierność ślubom, realizację charyzmatu i dyspozycyjność w powierzanych im zadaniach.  

     W braniewskiej kaplicy podczas homilii ks. biskup Janusz Ostrowski, zwracając się do jubilatek zauważył, że ślub czystości i ubóstwa każda siostra składa dla siebie, ale ślub posłuszeństwa składa się dla Kościoła i swojego Zgromadzenia. W realizacji tego ślubu najbardziej widać świadectwo miłości, wierności i zaufania Panu Bogu, który poprzez przełożonych posyła tam, gdzie czekają konkretne potrzeby, ludzie i sprawy, nie zawsze łatwe i po ludzku zrozumiałe.

     Dziękujemy naszym Siostrom Jubilatkom za ich modlitwę, pracę i uwielbienie Pana Boga w ślubach zakonnych, które złożyły 65 i 25 lat temu, idąc po śladach błogosławionej Reginy Protmann.