Po Kapitule Generalnej

      Za nami Kapituła Generalna Zgromadzenia, zwoływana co sześć lat. Przez miesiąc czasu w domu generalnym w Grottaferrata pod Rzymam, siostry katarzynki z czterech prowincji, regionu oraz delegatury, wspólnie szukały odpowiedzi na pytanie - jaką nowość wsbudza dziś Duch Święty, aby owocnie wypełniać charyzmat wśród współczesnych wyzwań, potrzeb Kościoła i świata. Wybrano również nowy zarząd generalny.

 

     Po czasie modlitwy, rozmowach, przyglądaniu się codziennemu życiu sióstr w różnych stronach świata oraz towarzyszeniu przedstawicieli Kościoła, wyłonił się kierunek na dalszą drogę Zgromadzenia. Jest to wezwanie do głębokiego nawrócenia prowadzącego do oblubieńczego zjednoczenia z Jezusem, by poprzez nowe formy obecności i służby, wyjść z radosnym, proroczym świadectwem konsekracji tam, gdzie życie ludzkie jest zagrożone.

     Siostry kapitulantki zgodnie stwierdziły, że realizacja takiego kierunku wymaga głębokich procesów formacji, dotykających doświadczenia wiary, wspólnoty życia i większego otwarcia na społeczeństwo i Kościół. Stąd też formacja została wskazana jako jedyny i najważniejszy priorytet na najbliższe lata dla każdej siostry katarzynki.