Nabożeństwo Czterdziestogodzinne.

   NIEDZIELA - PONIEDZIAŁEK - WTOREK, 23 - 25 luty 2020 rok 

     Ostatnie trzy dni przed Wielkim Postem - to w tradycji naszego Zgromadzenia czas intensywnej modlitwy wynagradzającej za grzechy Kościoła i świata.
Rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału i kończy we wtorek wieczorem, przed Popielcem.
W dużych domach zakonnych przez trzy dni trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś w małych wspólnotach siostry łączą swoje prace i modlitwy w intencjach przebłagalnych.

     Nabożeństwo 40-godzinne o charakterze pokutnym i przebłagalnym ma w Kościele Katolickim bardzo długą tradycję.
Jego nazwa ma znaczenie symboliczne, ponieważ liczba 40 oznacza w Biblii czas szczególny, święty.
Katarzynki znają tę praktykę od początku istnienia Zgromadzenia.
Do Polski – także do Braniewa, sprowadzili je jezuici w 1579 r.
Błogosławiona Regina chętnie sięgała po ten sposób wypraszania Bożej pomocy, wynagradzajac Bożemu Sercu wszystkie grzechy i zaniedbania oraz ogarniając modlitwą ludzki ból i duchowe słabości.