Adwent w Krzemienicy

     Trwając w adwentowym czuwaniu, dzieci z parafii pw. Bożego Ciała w Krzemienicy na Białorusi, przygotowały dla osób starszych modlitewny występ "Spotkanie z  Panną Maryją", która jak Gwiazda Zaranna czeka na przyjście Pana i uczy czujności.

     Jednym z elementów w tym przedstawieniu było ewangelicznych pięć panien, które zatroszczyły się o oliwę na przyjście Oblubieńca.

     Nawiązując do teraźniejszego okresu liturgicznego: małe panienki chcały przygotować swoje serduszka na narodzenie Pana Jezusa, a pusty żłobek przypomina o szybkim nadejściu Zbawiciela.


     Ze względu na utrudnione przemieszczanie się dla osób starszych, młode artystki z pośpiechem wyruszyły do tych wsi, gdzie są ludzie w podeszłym wieku. Chciały rozjaśnić ich życie wspólną modlitwą. Życzliwi parafianie ze wsi Podbołocia, Derkacz, Jałucewicz - hojnie dzielili się słodkimi prezentami i byli wdzięczne za pamięć, modlitwę i odwiedziny.

     Przed nami jeszcze wyjazd do Podgruszan i Stanielewicz.

     Niech Matka Boża prowadzi i wspiera w tych adwentowych dniach.