Rok Rodziny

     W Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny papież Franciszek ogłosił Rok Rodziny.
Jezus, Maryja i święty Józef pokazują nam jak rodzina może być miejscem ewangelizacji przez miłość małżeńską i więź rodzinną.
      Podobnie jak wszystkie dzieci, Jezus również potrzebował ciepła rodziny. Właśnie dlatego rodzina z Nazaretu jest rodziną wzorcową, w której wszystkie rodziny świata mogą znaleźć pewny punkt odniesienia oraz inspirację – mówi papież Franciszek.


      Ogłoszony też zostanie rok poświęcony refleksji nad AMORIS LEATITIA – Posynodalną Adhortacją Apostolską o miłości w rodzinie – papieża Franciszka. Rok ten ma posłużyć pogłębionej refleksji nad tym dokumentem.
      Podążając za kierunkiem wskazanym przez ojca świętego, ogarniamy modlitwą rodziny, a przede wszystkim tych, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa, by czynili to ze świadomością odpowiedzialności za siebie nawzajem i każde nowe życie, jakie im Bóg powierza, oraz ofiarnością. Prosimy dla nich o pragnienie złożenia swej miłości w dłoniach Boga przez sakrament małżeństwa i o łaskę wierności.