Wizyta leśników - sadzonki lipy i świerka

     W dniu 6 maja w braniewskim klasztorze odbyła się ciekawa uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili nas pracownicy Nadleśnictwa Zaporowo wraz z nową Panią Nadleśniczy oraz braniewski Starosta wraz ze swoim Zastępcą.
     Otrzymałyśmy pod opiekę sadzonki lipy drobnolistnej i świerka pospolitego, które wyrosły z nasion pobłogosławionych przez Ojca Świętego Franciszka podczas specjalnej pielgrzymki olsztyńskich leśników do Watykanu w grudniu 2017 r. Do klasztornego ogrodu trafiło 12 drzewek.

    

 

Po uroczystej Mszy św. odprawianej w naszej kaplicy, siedmioletnie drzewka zostały poświęcone przez ks. Proboszcza parafii św. Katarzyny w Braniewie, a następnie wspólnie posadzone.
     Po części oficjalnej goście zwiedzili klasztor oraz nasze muzeum. Uroczystość została zakończona obiadem a do rąk naszej Matki oraz siostry przełożonej trafił certyfikat potwierdzający autentyczność otrzymanych sadzonek, wydany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.