Nagroda Amicus Bonus

     W dniu 23 listopada rozstały wręczone nagrody Amicus Bonus dla ludzi zajmujących się opieką społeczną. Jest to coroczna nagroda przyznawana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wyróżniającym sie jednostkom, dzialaczom i zespołom.

     Jedno z nagród zostało przyznane dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. W zespole pracowników tego domu znajdują sie również nasze siostry.

     Wyróżnienie odebrała siostra M. Arkadia - Małgorzata Napiórkowska wraz z delegacją pracowników.

W liście gratulacyjnym Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki zawarł takie słowa:

     Doceniam Państwa profesjonalizm, zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka, wykazaną troskę w celu zapewnienia Mieszkańcom godnego życia.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Państwa zaangażowanie ukierunkowane na aktywizację społeczną Mieszkanek. W Domu działa Zespół „Czkawka”, oraz grupa „Hektary”, która prowadzi swój pierwszy, eksperymentalny, przydomowy ogródek z uprawą warzyw. Mieszkanki Domu uczestniczą również w rozgrywkach piłki nożnej SENI CUP.
Dziękując za dotychczasową pracę, życzę, aby nigdy nie zabrakło Państwu energii i optymizmu. Niech praca daje jak najwięcej satysfakcji i zwykłej ludzkiej wdzięczności, niech wiąże się z uznaniem i szacunkiem.