Boże Narodzenia - życzenia

„Oto Król twój przychodzi do ciebie, Święty i Zbawiciel świata” (Za 9,9)

     Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę, aby ten szczególny czas narodzin nowego życia odrodził w naszych sercach głęboką wiarę, przyniósł nadzieję i obdarzył miłością.
     Do takich właśnie serc, wypełnionych pokojem, gorących i otwartych, niech przyjdzie oczekiwany Pan i umocni nas w nadchodzącym Nowym Roku darem pokoju i błogosławieństwem.
     Dzielmy się nim wszędzie tam, gdzie go brak i gdzie panuje niepokój.

     Jednocząc się w modlitwie i wigilijnej radości przesyłam świąteczne pozdrowienia.

                                            Siostra M. Błażeja Ryfka
                   Przełożona Polskiej Prowincji Sióstr św. Katarzyny