Remonty w Katolickim Ośrodku Wsparcia w Braniewie

     W ubiegłym roku w domu dla dzieci i młodzieży został przeprowadzony gruntowy remont. Podyktowany on był dostosowaniem się do wymogów standardów zawartych w ustawie o placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
     Podczas remontu w każdym pomieszczeniu została zamontowana wentylacja mechaniczna, system ochrony przeciwpożarowy w skład, którego zamontowano drzwi przeciwpożarowe, klapy odymiające w przypadku pożaru, czujniki dymu w każdym pomieszczeniu, monitoring alarmowy z bezpośrednim połączeniem ze jednostką straży pożarnej oraz hydranty na pięciu kondygnacjach.
     Remont pochłoną duże pieniądze, które w dalszym ciągu są pozyskiwane od ludzi dobrej woli.

 

     W styczniu br. w czasie spotkania osób odpowiedzialnych za dopuszczenie budynku do użytkowania, pojawił się problem z odbiorem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Problemem jest brak odpowiedniego ciśnienia wody w hydrantach usytuowanych w dwóch najwyższych piętrach.
     Po konsultacjach z rzeczoznawcami, ciśnienie wody można podnieść poprzez zamontowanie pompy.
Koszt zakupu takiej pompy wynosi 75.000 zł. Cena jest duża i na dzień dzisiejszy nie posiadamy takiej kwoty.

     Zwracamy się więc z prośbą o pomoc w przekazaniu dalej informacji, które zamieściliśmy na facebooku Katolickiego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży oraz prośby o pomoc poprzez zbiórkę na: pomagam.pl/3c6bgb.

Nadto prosimy o modlitwę za wstawiennictwem bł. Matki Reginy w intencji tego dzieła.

https://www.kow-naszdom.com/

https://www.facebook.com/kow.braniewo/