Życzenia Wielkanocne

„Kościół wciąż na nowo głosi Zmartwychwstałego Chrystusa.
Z radością powtarza ludziom słowa apostołów i niewiast wypowiedziane w ten promienny poranek, gdy śmierć została pokonana.
Głosi, że żyje Ten, który umarł na krzyżu i objawia pełnię życia”.

św. Jan Paweł II

 

Chrystus Zmartwychwstał!
Trwając w radości ze Zmartwychwstałym, pragnę życzyć, aby ten czas był wypełniony Jego miłością, nadzieją,ufnością oraz umacniał w podejmowaniu nowych wyzwań.
Niech dobroć Boża wypełni Wasze serca, by wszystko, co będziemy czynić, przynosiło dobre owoce i było widzialnym znakiem Zmartwychwstałego Jezusa.

    Z darem modlitwy

                                                S.M. Błażeja Ryfka

                     Przełożona Prowincjalna Sióstr św. Katarzyny