Spotkanie osób konsekrowanych w Olsztynie

     29 kwietnia w seminarium duchownym w Olsztynie odbyło się spotkanie dla sióstr różnych form życia konsekrowanego z diecezji warmińskiej: zakonnych i świeckich. Poprowadził je ks. biskup Jacek Kiciński z archidiecezji wrocławskiej, odpowiedzialny za Komisję ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy Konferencji Episkopatu Polski.

W bardzo prosty i przystępny sposób mówił o radościach i wyzwaniach życia konsekrowanego, będącego w sercu Kościoła.

     Nawiązując do rozważania Słów Pisma Świętego zaznaczył, że częściej przejmujemy się słowem ludzkim, które usłyszymy, niż Słowem Bożym, które codziennie jest do nas kierowane. Wskazał na Maryję, która w Kanie Galilejskiej zachęcała, by być posłusznym Słowu Jej Syna. Znaczy to, by zaufać temu Słowu wbrew ludzkiej logice.

    Ksiądz biskup powtórzył konsekrowanym, że Jezus dokonuje cudu w życiu każdego człowieka, gdy ten zaufa mu bezgranicznie: jak słudzy, którzy napełnili stągwie wodą i jak diakon Filip, który w upalne południe poszedł na pustą drogę, gdzie teoretycznie nie powinien nikogo wtedy spotkać, ale spotkał dworzanina etiopskiego i doprowadził do jego nawrócenia. Podobnie spotkanie Maryi z aniołem wydawało się być wbrew logice, a przecież stało się początkiem odkupienia człowieka.

     Zaznaczył, że Kościoła zawsze jest taki, jaka jest kondycja życia konsekrowanego. Będąc więc w sercu Kościoła, osoby konsekrowane z entuzjazmem i wiernością mają prowadzić innych do drzewa życia, którym jest Eucharystia.

https://olsztyn.gosc.pl/doc/8234559.Dzien-skupienia-osob-zycia-konsekrowanego

 

Freski z seminaryjnej kaplicy - trzy święte kobiety  z  archidiecezji warmińskiej: (od lewej) blogosławiona Regina Protmann, błogosławiona Dorota z Mątów i święta Katarzyna Aleksandryjska.