Zakończyła się kapituła generalna sióstr katarzynek

     We wrześniu odbyła się Munster/Niemcy nadzwyczajna kapituła generalna Zgromadzenia. Jej zadaniem było opracowanie na nowo Konstytucji i dostosowanie ich do zmian w prawie kanonicznym oraz do wymogów czasu. W domu prowincjalnym sióstr spotkało się 35 delegatek z tych stron świata, w których pracują katarzynki.

 

Pracom towarzyszył o. Yuji Sugawara SJ, wieloletni dziekan i profesor prawa kanonicznego na uniwersytecie gregoriańskim w Rzymie, obecnie pracujący na uniwersytecie Sophia w Tokio. W obradach wzięły udział siostry z domu generalnego, z Polski, Niemiec, Litwy, Brazylii,Togo, Filipin i Haiti.

Opracowane Konstytucje Zgromadzenia zostaną teraz przekazane do Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, która to wszystko przejrzy i – miejmy nadzieję – zaaprobuje.

Kapituła była dobrym czasem spotkania i bogactwa w różnorodności, poprzez wspólną modlitwę, rozmowy, prace na plenum, zagłębianie się w dziedzictwie charyzmatu i poszukiwaniu odpowiedzi na przyszłość. Dzielą nas kontynenty, języki i mentalność, lecz łączy duch bł. Reginy Protmann i miłość do św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy.