Świąteczne życzenia

      «DZIŚ NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL…» (Łk 2,11)
Tajemnice Bożego Narodzenia są wypełnione Bożą radością, rozlewającą się obficie na wszystkich ludzi, zwłaszcza ludzi dobrej woli. Niech ta radość dotknie i naszych serc!
Coroczne świętowanie tajemnicy narodzenia Chrystusa jest dla nas czasem wielkiej łaski. Boże Narodzenie jest przecież dniem, w którym człowiek zostaje ocalony dzięki «Bogu z nami», Emmanuelowi (zob. Mt 1,23). To dzień, w którym Bóg Stwórca wychodzi na spotkanie stworzenia w swoim Wcielonym Synu. On zaś przychodzi nieustannie do naszych serc, do naszego życia i prowadzi do Królestwa Ojca.


Idźmy więc na spotkanie Pana, który – leżąc w żłobie – otwiera przed nami ramiona. Skorzystajmy z tego czasu łaski, aby dawać siebie innym, a nade wszystko – Bogu. Kto sieje obficie podczas Adwentu poprzez duchowe życie, przez żarliwe zjednoczone z Bogiem, ten zbiera obfite owoce teraz i na życie wieczne.
Niech nasz codzienny marsz ku Bożemu Narodzeniu, ku Jezusowi, będzie coraz większym odkrywaniem cudów Boga i Jego Miłości! I niech tegoroczne Boże Narodzenie a także nadchodzący Nowy Rok 2024 wypełni radość i pokój Nowonarodzonego oraz Jego błogosławieństwo.

W imieniu sióstr św. Katarzyny 

- siostra M. Aleksandra Zwolak, przełożona prowincjalna