Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: "Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornecie"

pdfZapytanie ofertowe449.22 KB

pdfZał nr 1 - Przedmiar 573.77 KB

docxZał. nr 2 - projekt umowy71.71 KB 

docxZał. nr 3 - formularz ofertowy68.92 KB

docZał. nr 4 - wykaz robót budowlanych59.00 KB

docxZał. nr 5 - wykaz osób59.79 KB

docxZał. nr 6 - ośw. o braku pow. kapit.57.98 KB

docxZał. nr 7 - ośw. o braku podstaw do wykl60.12 KB

zipPROJEKT WYKONAWCZY 2018555.77 MB

zipPROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 2022420.76 MB

pdfOdpowiedzi na pytania do treści Zapytania Ofertowego48.54 KB

pdfInformacja z otwarcia ofert50.59 KB

pdfWyłonienie wykonawcy62.07 KB