Od 1645 rok - Katarzynki ruszają poza Warmię

Po śmierci założycielki (18 I 1613 r.)  Zgromadzenie nadal się rozwija. W 1645 roku, na zaproszenie miejscowego biskupa, siostry otwierają wspólnotę na Litwie w Krokach.  Liczne i długotrwałe wojny, epidemie, zmiany polityczne i prześladowanie Kościoła wymagaą od sióstr ciągłego otwarcia na znaki czasu (praca charytatywna, edukacyjna, pielęgniarska, wychowawcza). W drugiej połowie XIX wieku katarzynki wyruszają do Anglii, Brazylii, Rosji, Prus Zachodnich.