Kolejna Pascha w naszym życiu

        Niech tegoroczne przeżywanie Tajemnic paschalnych wzniesie kolejny już raz nasze serca ku Bogu – niewyczerpalnym źródle naszej nadziei, mocy i miłości – a Zmartwychwstanie Chrystusa Pana stanie się dla nas prawdziwym przykładem tego, że my także powstaniemy z martwych według zamysłu Bożego Miłosierdzia.

 


       Zmartwychwstawajmy już teraz w naszym środowisku poprzez szerzenie dobra w nas i dookoła nas.
      Każde odrzucenie grzechu to umacnianie w nas Bożej mocy, każdy akt miłosierdzia to nasze zmartwychwstawanie ku chwale Bożej, każde przylgnięcie do Pana poprzez sakramenty i osobistą relację z Nim to najpiękniejsze ludzkie Alleluja, jakie możemy z głębi naszych serc wyśpiewać Bogu na Jego uwielbienie, dziękczynienie i chwałę.

 

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

W miłości, wierze i modlitwie –

                                                                        s.M. Aleksandra Zwolak

                                                          przełożona prowincjalna sióstr katarzynek