1945 rok - doświadczenia II Wojny Światowej

1945 rok to dla sióstr katarzynek czas największego w dziejach Zgromadzenia okresu cierpienia, prześladowań, w którym śmierć poniosły 102 siostry (z pośród nich dla szesnastu sióstr toczy się obecnie proces beatyfikacyjny). W głąb Rosji deportowano 28 sióstr, 41 wywieziono do Danii. 400 sióstr musiało opuścić Warmię. W gruzach legł pierwszy dom Zgromadzenia w Braniewie, pamiętający czasy Reginy Protmann. Zarząd Generalny, mający od początku siedzibę w Braniewie, po okresie tułaczki, ostatecznie  zostaje przeniesiony do Grottaferrata koło Rzymu. Na terenach Warmii, które ponownie powróciły do Polski, pozostaje zaledwie 90 sióstr katarzynek. Na gruzach powstaje nowa rzeczywistość.