Nowenna 9 - 17 stycznia 2022 r.

 przygotowująca do wspomnienia

 BŁ. REGINY PROTMANN

 

     Przez najbliższych dziewięć dni przyjrzymy się modlitwie bł. Reginy Protmann. Jej biograf w Żywocie napisał, że „okazywała wielkie pragnienie i zamiłowanie do modlitwy, która towarzyszyła jej przez całe życie”, które było ukierunkowane na Pana. W każdym momencie była z Nim zjednoczona, „myślą i sercem przylgnęła całkowicie do Boga”. Całą swą ufność złożyła w Nim i tylko Jemu pragnęła służyć, dla Niego żyć i Jego miłować.


    Przyjmij zaproszenie, aby przez najbliższych dziewięć dni, przyjrzeć się swojej modlitwie osobistej patrząc na modlitwę bł. Reginy i razem z nią stawać przez Bogiem.

Czytaj więcej
Kim jest błogosławiona Regina?

Urodziła się w Braniewie w 1552 roku. Jej dziadek sprawował urząd burmistrza miasta, stryjowie zasiadali w radzie miejskiej a ojciec był bogatym kupcem. Rodzinę Protmannów stać było na to, aby swoje dzieci kształcić wszechstronnie przez prywatnych nauczycieli. Pomimo fali protestantyzmu zalewającej Polskę i Warmię, rodzina ta pozostała wierna wierze katolickiej, dlatego Regina od dziecka wychowywana była w ufności do Boga i przywiązaniu do Kościoła. Z natury wesoła, bystra, roztropna i towarzyska, przez co otoczona przyjaciółmi, wyróżniała się na balach i przyjęciach. Lubiła być zauważana i podziwiana. Cieszyła się beztroskim życiem wypełnionym zabawą, nauką i bezpieczeństwem domowego ogniska. Taki był obraz dorastającej Reginy Protmann.

więcej
Jej Beatyfikacja

Reginę Protmann wyniósł na ołtarze Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

Miało to miejsce ponad 380 lat po jej przejściu do domu Ojca, jednak zachowane materiały źródłowe świadczą, że już po opuszczeniu przez Reginę ziemskiego życia, istniało ogólne przekonanie o jej świętości.

więcej