Rozpoczynamy piękny i głęboki czas Wielkiego Postu

Słowa z Orędzia Ojca Świętego Franciszka na najbliższe 40 dni drogi:

Kiedy nasz Bóg się objawia, obwieszcza wolność: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Tak rozpoczyna się Dekalog dany Mojżeszowi na górze Synaj. Lud dobrze wie, o jakim wyjściu mówi Bóg: doświadczenie niewolnictwa jest wciąż odciśnięte w jego ciele. Otrzymuje dziesięć słów na pustyni jako drogę wolności. Nazywamy je „przykazaniami”, podkreślając siłę miłości, z jaką Bóg wychowuje swój lud.

Czytaj więcej
Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

     Już za kilka dni rozpocznie się okres Wielkiego Postu. W środę popielcową posypiemy głowy popiołem. Ten symboliczny gest ma nam przypomnieć  o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na Zmartwychwstanie Chrystusa. Zanim jednak to wszystko nastąpi, powoli będzie kończył się karnawał, a ludzie będą wykorzystywać czas na zabawę i spotkania z przyjaciółmi.

     My, siostry katarzynki zapraszamy do nieco innego zakończenia karnawału. Zapraszamy na Czterdziestogodzinne Nabożeństwo.
Co to takiego? Już tłumaczymy.

     Jest to nabożeństwo związane z końcem karnawału a przygotowaniem do Wielkiego Postu.

Czytaj więcej
Po dniu wspomnienia Błogosławionej Reginy

     Liturgiczne wspomnienie błogosławionej Reginy Protmann to w naszych domach oczywiście dzień uroczysty. Przygotowujemy się do niego poprzez nowennę zanoszoną do Boga przez wstawiennictwo naszej założycielki.

     W dniu 18 stycznia w wielu kaplicach zakonnych została odprawiona okolicznościowa Msza Święta, a główne uroczystości odbyły się w Braniewie.

Czytaj więcej
Świąteczne życzenia

      «DZIŚ NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL…» (Łk 2,11)
Tajemnice Bożego Narodzenia są wypełnione Bożą radością, rozlewającą się obficie na wszystkich ludzi, zwłaszcza ludzi dobrej woli. Niech ta radość dotknie i naszych serc!
Coroczne świętowanie tajemnicy narodzenia Chrystusa jest dla nas czasem wielkiej łaski. Boże Narodzenie jest przecież dniem, w którym człowiek zostaje ocalony dzięki «Bogu z nami», Emmanuelowi (zob. Mt 1,23). To dzień, w którym Bóg Stwórca wychodzi na spotkanie stworzenia w swoim Wcielonym Synu. On zaś przychodzi nieustannie do naszych serc, do naszego życia i prowadzi do Królestwa Ojca.

Czytaj więcej
Adwentowe przygotowania

     Adwentowe oczekiwanie ma wiele wymiarów. Na pierwszym miejscu są te modlitewne: wspólnotowe roraty i niedzielne wieczornice oraz osobiste - droga nawrócenia i przygotowanie miejsca Chrystusowi. Obok tego są przygotowania zewnętrzne: jarmark w Braniewie, jasełka, upominki i świąteczne strojenie klasztoru.

 

Czytaj więcej
Wieczór autorski

     W mikołajkowy wieczór 6 grudnia odbyło się spotkanie autorskie siostry M. Angeli Krupińskiej, która napisała książkę o naszych siostrach męczenniczkach:
Pod prąd, pod wiatr i pod fale. Droga siostr katarzynek, warmińskich męczennic.
Ten wieczór zorganizowany w braniewskim klasztorze przerósł nasze najśmielsze oczekiwania, z racji wszystkich gości, którzy przybyli: przyjaciół, współpracowników, mieszkańców Braniewa i nie tylko.

Czytaj więcej