Odwiedziny w Gietrzwałdzie

     Matko Gietrzwałdzka módl się za nami … nie bójcie się ja zawsze jestem z Wami.

     Tegoroczny odpust w Gietrzwałdzie, połączony z dożynkami archidiecezjalnymi miał szczególny charakter, przypadał bowiem w 145 rocznicę Objawień Najświętszej Maryi Panny.
     11 września wraz z Matką Błażeją i dwiema siostrami z Ornety wyruszyłyśmy busem z Braniewa, aby jak co roku pokłonić się naszej najlepszej Orędowniczce i u Niej szukać wsparcia, ogarniając modlitwą nasze Zgromadzenie, nasze zakonne wspólnoty ale też i wydarzenia współczesnego świata. W naszym zakonnym domu w Gietrzwałdzie siostry ugościły nas kawą i ciastem oraz zaprosiły na obiad. Część z nas udała się od razu na mszę na Gietrzwałdzkie Błonie, zaś część wzięła udział w odpustowej procesji.

Czytaj więcej
Dzień skupienia dla dziewcząt w Grodnie

Siostry z Grodna 11 sierpnia 2022 r. zorganizowały dzień skupienia dla dziewcząt pod hasłem:"Przebaczenie - dar Boga". Rozważając fragment Ewangelii św.Mateusza o nielitościwym słudze, dziewczyny pochylały się nad darem Bożego miłosierdzia i uczyły się wychodzić z przebaczeniem do najbliższych.

Czytaj więcej
Tak jak Maryja...

25 czerwca nasze Siostry pracujące na Białorusi, zorganizowały dzień skupienia dla dziewcząt z Grodna.
Tematem przewodnim tego dnia było :"Nawiedzenie Świętej Elżbiety!"
Dziewczyny razem z Siostrami, piechotą wyruszyły z Grodna do Kopciówki. Warto zaznaczyć, że Kopciówka, to swoista Częstochowa na Białorusi.

Czytaj więcej