7 października - modlitwa wzdłuż granic Polski

Link do zapisów:

http://www.rozaniecdogranic.pl/mapa

7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej wzdłuż wszystkich granic Polski odbędzie się wspólne odmówienie całego różańca. Wszyscy chętni, w wyznaczonych punktach będą mogli wspólnie włączyć się w modlitwę. Planowane jest odmówienie czterech części różańca. Pierwsze dwie uczestnicy odmówią zwróceni twarzą do wnętrza kraju – w intencji Polski, następnie odwrócą się twarzą do świata i w ten sposób będą modlić się za świat.

Z Braniewa do granicy z Rosją jest mniej niż 10 km.

Czytaj więcej
Modlitwa za siostry zakonne

Biskup Grzegorz Ryś, podczas tegorocznego spotkania w Lednicy, wraz z młodymi ludźmi pomodlił się za siostry zakonne. Prosił za nie słowami modlitwy, którą sam ułożył.

Oto fragment modlitwy:

"...Panie Jezu, daj tym naszym siostrom takie przynaglenie, jakie wydarzyło się w sercu Twojej Matki. Złóż w sercach tych sióstr taką miłość, która każe im z pośpiechem wyjść do ich młodych sióstr i braci. Wyjść właśnie w tym przekonaniu, że idą do swoich bliskich krewnych. To pokrewieństwo jest w Tobie. To pokrewieństwo jest zdziałane przez Ciebie".

LInk poniżej

Czytaj więcej